İttihad ve Terakki’de Bir Hayalet: Selanikli Mustafa Kemal

Mustafa Kemal (Atatürk) Bey/Paşa’nın İttihad ve Terakki Cemiyeti (İTC) ile ilişkisine dair birbirinden farklı anlatılar mevcuttur. Bu durum, önemli ölçüde konunun ideolojik boyutundan kaynaklanmaktadır. Buna rağmen Yusuf Hikmet Bayur, Fethi Tevetoğlu, Bekir Tünay, E. J. Zürcher, Emel Akal, Alaattin Uca gibi pek çok yazar, konuyu karşılaştırmalı bir çerçeveye oturtarak netleştirmek adına önemli çalışmalar yapmıştır.[1] Bu çalışma ise, yeni olgular sunmak yerine, var olan anlatıların mukayesesi, analizi ve gözden kaçırdıkları noktalara işaret edilmesi yoluyla meseleye ufak da olsa bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Çalışmada ağırlıklı olarak -elbette karşılaştırma yapılmak suretiyle- hatıratlara verilmiştir. Bunlara ek olarak, yukarıda ismi zikredilen kimi yazarların anlatılarına da –elbette yine karşılaştırma, yorum ve eleştiri yapmaktan kaçınılmayarak- başvurulmuştur.

Read More

Kemalizm, Post-Kemalizm ve Sosyal Demokrasi Üzerine Röportaj

Sunuş: Türkiye’de on yıllardır tartışılan pek çok meseleye temas ettiğimiz bu röportajı yayınlarken, Dr. Berk Esen’e röportaj için gösterdiği özen ve verdiği doyurucu cevaplar dolayısıyla bir kez daha teşekkür ederiz. TurkInkilabi.com’un dört yaşına basmasına birkaç gün kala şimdiye dek yaptığımız en kapsamlı röportajı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

-Türkiye’nin bitmeyen bir eğitim sorunu var. Siz de bir akademisyen olarak bu sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz/gözlemliyorsunuz? Genç cumhuriyetin eğitim anlayışı, Köy Enstitüleri gibi deneyimler bugün için ne ifade edebilir?

Türkiye’nin eğitim sorunu aslında çok eski zamanlara gidiyor. Sonuçta Türkiye geç sanayileşen, dolayısıyla iktisadi kalkınmasını (en azından batı ülkeleri kadar) yapamayan bir ülke ve onun yarattığı şehirleşmenin çok hızlı bir şekilde ve ancak yakın zamanda gerçekleştiği durumu karşımızda bir sorun olarak var. Ve siyasi kurumlar zayıf, bunun paralelinde eğitim kurumları da çok güçlü olamadı.

Read More

Afet İnan’ın Kadınların Siyasi Haklarına Dair Konuşması

Sunuş: Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etme süreci, özellikle de son yirmi-otuz yılda üzerine sıkça çalışılan bir dönem olmuştur. Seçme ve seçilme hakkının “söke söke alındığı” yahut “hiçbir mücadele ürünü olmayıp kadınlara bir armağan olduğu” yönündeki tartışmaların gölgesinde kaldığını düşündüğümüz bir isim var: Afet İnan. Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızlarından olan Afet Hanım, 1930’ların Türkiye’sinde kadın hakları konusunda önemli çalışmalar yapmış ve özellikle de kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasında büyük bir pay sahibi olmuştur. Buna rağmen Afet İnan’ın kadın hakları çerçevesindeki tartışmalarda göz ardı edilen bir isim olduğu kanaatindeyiz.

Read More

Fethi Okyar’ın İzmir Mitingi Konuşması

Sunuş: Türkiye, çetin bir bağımsızlık mücadelesinin tam ortasında, bu mücadeleyi olabildiğince demokratik koşullarda yürütmek için bir meclis hükümeti olarak kurulmuş, savaş kazanıldıktan sonra da cumhuriyet biçimi ile filizlenmiş bir devlettir. Ancak yönetim biçiminin “cumhuriyet” olarak belirlenmesi, Türkiye’yi kendiliğinden demokratik bir ülke yapmadığı gibi, çok partili yaşamın söz konusu olmadığı modern bir rejimin demokratik olduğundan da söz edilemez. Nitekim, Türk İnkılabı, demokratik rejimi sağlama misyonu doğrultusunda ilerleyen bir devrim-uygulama sürecini ifade eder.

Read More

Türkiye’de Ulus-Devlet ve Gayrimüslim Azınlıklar

Başlarken: Kendisinin aynı zamanda yüksek lisans konusu olan “Türkiye’de ulus-devlet ve gayrimüslim azınlıklar” hakkında röportaj yapma ricamızı kırmayan değerli hocamız Dr. Alper Işık’a bir kez daha teşekkür ederiz. Oldukça geniş bir kapsamı olan röportaj içeriğini, mümkün olduğunca her konuya temas edecek surette hazırlamaya gayret ettik. Bu çalışmayla, yakın tarihimizdeki sorunları bilimsel esaslar içerisinde irdelemenin mümkün olduğunu, hatta bunun Türk İnkılabı fikriyatına katkıda bulunacağını vurgulamak istedik. Nitekim sahiplenmek ve yükseltmek, eleştirmekten geçer. Sizler için ufuk açıcı olmasını dileriz.

Read More

Kesintili Demokrasi: Türkiye’de Çok Partili Yaşamda Kesintiler

           23 Ağustos 2017’de hayata geçirdiğimiz TurkInkilabi.com platformunda ilk ortak yazımızı paylaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ele aldığımız konu, fakültede bize ödev olarak verilmişti.
           Konunun önemine de dikkat çekmek adına, kısa ancak konuya giriş mahiyetinde, kritik noktalara ve tartışmalara temas eden tek bir metin oluşturmak istedik. Bizler için farklı ve eşsiz bir deneyim oldu. Okuyucu için anlaşılır, aydınlatıcı ve ufuk açıcı olmasını dileriz.

Read More

“Samsun’a Doğru ve Ondan Sonra”

Göztepe ilerisinde geniş bahçeli bir köşk… Büyük Şef’in yakın arkadaşlarından emekli Orgeneral Cevat’ın köşkü… Bir 19 Mayıs gününün arifesinde ilk hatıra gelen Orgeneral, beni, kapının önünde büyük bir nezaketle karşılıyor:

“Buyurun…” diyor, “Sizi tanıyacak gibi oluyorum ama…”.

Böyle vakitsiz rahatsız edişimin sebebini anlatarak kendimi tanıtıyorum.

Read More

Bandırma Vapuru’nun Kaptanları, Samsun Yolculuğunu Anlatıyor

Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun Anlatıkları

1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Atatürk’ü İstanbul’dan alıp Samsun’a götürdüğümüz seferde gerek hareketimizden evvel gerekse yolda şahidi olduğum ahvalden hatırıma gelenleri aşağıya yazdım:

Read More

Bihterin Vural Dinçkol’la Röportaj

Başlarken: 23 Nisan 1920 tarihinin üzerinden tam olarak 100 yılın geçtiği bugün, hukuk öğretisinde çalışmalarıyla önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de hocamız olan değerli Bihterin Vural Dinçkol’la yaptığımız bu kapsamlı röportajı yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. Röportaj sorularını, konuları bakımından oldukça kapsamlı tutmaya çalıştık. Türk İnkılabı, inkılabın metodu, etkileri, içerdiği devrimler, TBMM ve Kemalizm gibi meseleler üzerine sorduğumuz sorulara verdiği değerli yanıtlar ve bu süreçteki ilgisi için tekrar teşekkür ederiz.

Read More

“92 Yaşında Bulunan Müşir Kâzım Paşa, Plevne Harbi’ni Anlatıyor”

“Harbiye mektebinin sağ kalan bir tek eski talebesi var!”, dediler, adresini tarif ettiler. Birden bire, Harbiye’nin yüzüncü yıl dönümünde bu en eski talebenin duygularını, hatıralarını, tespit etmeyi arzuladım.

Müşir Kâzım Paşa Büyükada’da, sahibi bulunduğu büyük bir otelin bir katında otururmuş, bana onun adını verenler ilave ettiler:

Read More