“92 Yaşında Bulunan Müşir Kâzım Paşa, Plevne Harbi’ni Anlatıyor”

“Harbiye mektebinin sağ kalan bir tek eski talebesi var!”, dediler, adresini tarif ettiler. Birden bire, Harbiye’nin yüzüncü yıl dönümünde bu en eski talebenin duygularını, hatıralarını, tespit etmeyi arzuladım.

Müşir Kâzım Paşa Büyükada’da, sahibi bulunduğu büyük bir otelin bir katında otururmuş, bana onun adını verenler ilave ettiler:

Read More

İnönü’nün Kaleminden Atatürk: Atatürk’ün Birkaç Hususiyeti

Atatürk için benden bir yazı istediler. Kendisine bu kadar yakınlığım, bir bakıma göre bu mevzuda bana bazı imkânlar vermek lâzımdır. Bir bakıma göre de benim bu mevzudaki salâhiyetim münakaşa götürür. Her iki muhakemede de hakikatler bulunabilir. Bunların derecesini tayin etmeyi başkalarına bırakarak cesaretle ve memnuniyetle yazmaya başlayacağım.

Read More

Türk İnkılâbı Ekseninde Diktatörlük, Atatürk ve Kemalizm

Sosyal bilimciler, gazeteciler veyahut siyasetçiler arasında yıllardır tartışılagelmiş ve gündeme getirilmiş bir konudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir diktatör olup olmadığı, kimi zaman ona hakaret maksadıyla söylenmiş, kimi zaman bilimsel tartışmalara konu olmuştur. Kimi zaman ise bunun gibi yazıların konusu olmuş ya da bağlantılı bir içerikte değinilmiş bir nokta olarak ortaya çıkmıştır.
Read More

Lanet Savaş “Barbarossa Harekatı”

Sonun Başlangıcı

“Birliğin gücü tükendi”

Alman birlikleri, kar fırtınaları ve dondurucu rüzgara, Sovyet savunma güçlerinin sert direnişine rağmen savaşarak Kremlin’e 40 kilometre yaklaşmışlardı. Aralık başlarında, Alman kuvvetleri Moskova’nın kuzey doğusundaki kenar semtlerinden biri olan Svenigorod’u alıyordu. En geniş ilerleme kaydeden birlik, bir hücum birliği olan 62. İstihkam Taburu idi. Read More

Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27. Alay

 

Türk Müfrezeleri Düşmanın İhrac Kuvvetlerini Nasıl Karşıladılar?

Bölük komutanı ile yanında ihtiyatta bulunan üçüncü takımın hareketi ve Yüzbaşı Faik Efendinin ifadesi:

İngiliz kuvvetlerinin nasıl karaya çıktıklarını kendi ağızlarından dinledik. Read More

Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü

6 Haziran 1915, Pazar

Sabah erkenden saat 5’te Karapınar’da 28. Fırka’ya katılma emrini aldık. Oradan da bu gece, icap ederse yarın gündüz fırkaca Başkale’ye hareket edilecek. Emirde Alayın derhal hareketi lazım gelirken, emir, Alay tarafından yanlış anlaşılmış. Buradan değil de, Karapınar’dan hareket için ikinci bir emri beklemek lazım. Askere iki günlük peksimet dağıttık, sabah yemeği ve bir günlük de ekmek verdik. Bilahare 28. Fırka’nın emri gereğince ikinci bir emri beklemek lazım imiş.

Read More

Bir Doktorun Harp Ve Memleket Anıları

-1908-

Meşrutiyetin ilanından iki ay önce bir sabah kalktığımız zaman mektebin koridor duvarlarında büyük harflerle “Hürriyet”, “Adalet”, “Müsavat” (eşitlik), “Uhuvvet”(kardeşlik) kelimelerinin yazılmış olduğunu gördük. Okul İdaresi telaşa düştü. Meşhur Zülüflü İsmail Paşa geldi. Soruşturma başladı. Şüphelendikleri talebeyi, bizim sınıftan İbrahim Mazlum, bizden sonraki sınıftan Nazım Şakir ve Esat Metroviçe’yi alıp götürdüler. Biz bunu İttihat ve Terakki Cemiyetinin Rumeli’de giriştiği İnkılap hareketinin işareti ve İstanbul’a bir müjde haberi olarak kabul ettik ve yine Meşrutiyet’in ilanından birkaç gün evvel mektebe gelen Temps gazetesinde; Şemsi Paşa’nın vurulduğunu, failinin yakalanamadığını büyük bir heyecan ve merak ile okumuş, anlamıştık.

Read More

Ferruh Bozbeyli Röportajı

-Bir hukukçu olarak, Atatürk döneminde gerçekleştirilen hukuk devriminin tamamlanabildiğini düşünüyor musunuz?

Evvela şunu söyleyeyim, ben Atatürk döneminde yaşadım ama 12 yaşına kadar. Yani bu sorduğunuz soruyu, o dönemi, yaşım itibariyle bilecek durumda değildim. Ama şimdi bugünden o güne bakarak sorunuza cevap vermek istiyorum. Tabii bazı eksikler var ama büyük ölçüde toplumun temel nizamlarıyla ilgili kanunlar çıkmıştır. Topluma yön verecek, toplumun geleceğini planlayacak güzel kanunlar da çıkmıştır.

RÖPORTAJIN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Lozan ve Sevr

Üç gün sonra, Lozan Antlaşması’nın 60. yıldönümünü kutlayacağız. İsviçre’nin Lozan kentinde, 60 yıl önce imzalanan bu antlaşmayla Türkiye, Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlarını bütün dünyaya onaylatmıştı.

Altmış yıl sonra İsviçre’nin aynı Lozan kentinde, “Dünya Ermeni Kongresi” düzenleniyor. Bunun özel bir anlamı olsa gerek. Bunun anlamını değerlendirmek için Kurtuluş Savaşı öncesine kısaca göz atmak ve o yıllarda Ermenilerle Rumların kimlerce nasıl desteklendiklerini anımsamak gerekir.

Read More

58 Yıl Önceden Bir Kaza, Bir Plak

Aylardır üzerinde çalıştığım bir konuyla Türk İnkılabı’nda yazılarıma başlıyorum. 58 yıl önceye, hatta 58 buçuk yıl önceye gideceğiz birkaç dakikalığına.

Adnan Menderes başvekilliğinde Demokrat Parti’nin iktidarda 9.yılı, aynı zamanda da 3.dönemidir. Kıbrıs Sorunu’nun müzakeresi için Londra’ya gitmek üzere, Adnan Menderes ve 20 yolcu, THY’nin Vickers Viscount 794 tipi “TC-SEV” uçağına 17 Şubat 1959’da biner. Yolcular arasında AA Genel Müdürü Şerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla, Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu gibi isimler vardır. Read More