Cumhuriyetin Getirdikleri

Cumhuriyetle birlikte halk, eski adıyla “tebaa” ya da “reaya”, adeta kendi kaderini tayin etme imkanı bulmuştur.
Cumhuriyetin getirilerini birkaç ana başlık şeklince inceleyebiliriz.

1- Eğitim

2- Kadınlar

3- Toplumsal

4- Ekonomi

5- Sonuç

Eğitim
Öğretim birliğinin olmadığı bir ülkede her türlü kişisel amaçlarla güdülmüş düşüncelerin aşılandığı insanlar oluşur.Bu da özellikle devletin geleceğini tehdit eder.
Osmanlı’nın son zamanlarında azınlıkların okulları denetlenemiyor,kendi belirledikleri müfredatları uyguluyorlardı.Bunun sonucunda Türklere düşman kişilerin yetişmemesi olanaksızdı.
Cumhuriyetle birlikte eğitimde birlik sağlanmış oldu.Azınlıkların okulları,devlet okulları,özel okullar vb. tüm okullar devletin açtığı Milli Eğitim Bakanlığı’na(Maarif Vekaleti)bağlandı.
Sadece bu kadarıyla sınırlı değil.
Kızlarımızın okula gitmesi genç cumhuriyetin politikalarındandır.
Harf Devrimi ile,Osmanlı’nın hiç sahip çıkmadığı Türkçe’miz yeniden tüm ışığıyla ortaya çıkmış,bazılarını fena halde kızdırmıştır.

Kadınlar
Atatürk’ün en büyük hedeflerinden birisi, kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması ve kadınların sosyal hayatta güçlü şekilde yer almalarıydı.
Türk kadını; 1930’da belediye seçimlerinde, 1933’te muhtar, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmışlardır.
Böylece Türkiye, Avrupa’da 7., İslam ülkelerinde 1. olarak kadınlara seçme-seçilme hakkı tanıyan ülke olmuştur. Türk kadınının kavuştuğu bu siyasal hakların verilmesinden sonra yapılan 1935 Genel Seçimleri’nde mecliste yer alan kadın vekil oranı %4,6’dır. Bu oran, Türkiye’de ancak 2007 Genel Seçimleri’nde aşılabilmiştir.
*
İktibas edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınların mirastan erkeklerle eşit hak sahibi olmaları, kadınlara da boşanma hakkının tanınması, kadınların istedikleri meslekleri seçme hürriyetini kazanmaları gibi çok önemli adımlar atılmıştır. Resmi nikah ile evliliklerin yapılabileceği hükme bağlanmıştır, poligami yani çok eşlilik yerine monogami yani tek eşlilik esas hale getirilmiştir. Türk Devrimi’nin ve genç Cumhuriyet’in büyük çabaları kadınların toplumsal konumunda önemli dönüşümleri beraberinde getirmiştir.

Toplumsal
Çağın gerisinde kalmış Osmanlı artık bitmişti. Yeni Türk Devleti çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmak için önündeki tüm engelleri bir bir kaldırıyordu.
Kılık-kıyafet devrimi ile fes ve peçe kaldırılmış, çağdaşlığa bir adım daha yaklaşılmıştı.
*
Tekke, zaviye ve türbeler Osmanlının son zamanlarında dini bir topluluk olmaktan çıkmış,tamamen çıkarlarına göre hareket eden kişilerle dolmuştu.
Bu durumun getirdiği yüzlerce problem arasında Atatürk’ün en rahatsız olduğu yönü ise,halkımızdan bazı insanların o kişilere katılıp dine göre olduğunu iddia ettikleri şeyleri daha doğrusu kendi çıkarlarını o insanlara aşılıyorlardı.
Bu devrimle bu kargaşa da ortadan kalkmış oldu.
*
“Hoca,efendi,bey,hanımefendi,hazret,ağa” gibi hitap biçimleriyşe veya baba adına getirilen eklerle söylenilen isimlere göre tanınırdı insanlar.(Hüseyinoğlu Mustafa gibi.)
Bu durum gelişmiş ülkelerin hiç birinde yoktu.Atatürk’ün hedeflerinden birisi olan Soyadı Birliği,1934’te kabul edildi.5 ay sonra da,Gazi Mustafa Kemal’e ‘Atatürk’ soyadı verildi.(Bu soyadı,kanuna göre hiç kimse tarafından alınamamaktadır.)
*
Osmanlı’da ölçü birimleri dirhem,okka,arşın,kulaç vb. şeklindeydi.Bu da Batı ile bütünleşmesini daha da zorlaştırıyordu.
1931’de çıkan Ölçüler ve Ayar Kanunu ile bu sorun da çözüme kavuştu.Ayrıca takvimin değişmesi, uluslararası rakamların kabulü ve resmi tatil gününün Cuma’dan Pazar’a alınması bunlardan bazılarıdır.

Ekonomi
Bir ülkenin en önemli kalelerinden birisi ekonomisidir.
Atatürk bunu bildiğinden,bu alanda devrimlerine ayrı bir özen gösteriyordu.
Aşar’ın kaldırılması,çiftçinin özendirilmesi,Toprak reformu(Dünyadaki ekonomik krizden dolayı gerçekleşemedi),Örnek çiftliklerin kurulması(Atatürk Orman Çiftliği) ve Sanayi Teşvik Kanunu gibi birçok devrimle ekonomimizin gelişmesi için çaba sarf edilmiştir.

Tüm devrimlerin ortak özelliği

Atatürk halkına güveni sayesinde savaşları kazanmış,Cumhuriyeti kurmuş,devrimlerini gerçekleştirmişti.
Tüm devrimler halktan alınan güçle,güvenle mümkün olmuştur.Bugün bile bu devrimler geçerliliğini koruyor ise Atatürk’ün ileri görüşlü olduğunu söylememek imkansızdır.
Tüm devrimlerin ortak özelliği; halkı aydınlatmak, yükseltmek, dünyaya açmak için gerçekleştirilmeleridir.

Etiketler: Türk İnkılabı, Türk Devrimi, Cumhuriyetin getirdikleri

Bu sayfa, TurkInkilabi.com’un özgün içeriğidir.