Türk İnkılâbı/Devrimi

Sitemize de adını vermiş olan Türk İnkılâbı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve devlet adına yapılan yenilikler bütünlüğünü-sürecini ifade eder.

Türk İnkılâbında diğer devrimlerde görülen uzun bir fikri hazırlık aşaması yoktur. Zira diğer devrimlerden sonra gelmekle birlikte onlardan ilham almıştır. Zaten yıkılmakta olan bir devletin yerine yeni, çağdaş ve bağımsız bir devlet kurulmuştur. Türk Devriminin hazırlığını yapanlar ve onu başarıya ulaştıranlar çoğunlukla aynı kişilerdir. Osmanlı döneminde yetişmiş olan aydın-asker kadrosu, fikri hazırlık aşamasını kurdukları örgütler aracılığıyla yürüttükleri gibi ihtilali de bilfiil yürütmüşlerdir. Padişahların askeri alanda yapmış olduğu yenilikler, fikri hazırlık ve ihtilâl aşamalarının aynı kadroca yürütülmesinin tarihsel temelini oluşturmaktadır. (Aşamalar için bkz. İnkılâp Nedir?)

Kadroda Atatürk, irade kudreti ve otoritesi ile ön plandadır; ihtilâlin başatı konumundadır. Bu ihtilâl, mevcut düzene baş kaldırmanın yanı sıra, aynı zamanda mevcut düzenin şahıslarının engel olmaya çalıştığı Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesini ve yürütülmesini de içine alır. Nihayet savaşın ardından ihtilâl süreci tamamlanmış ve yeni bir devlet kurulmuştur. Devletin kuruluşunun ardından farklı alanlarda yapılan yenilikler sürmüştür.

Türk İnkılabı’nın Kronolojisi – Türk Devrimi Kronolojisi (Tam haliyle incelemek için görsele tıklayınız – 39 MB)

Bu sayfa, TurkInkilabi.com’un özgün içeriğidir.