Kemalizm Nedir?


Kemalizm nedir ?

Kemalizm,emperyalizmin boğduğu İngilizleri,Yunanları ve Fransızları yenen,Türk Devrimi’ni gerçekleştiren kısacası bütün ‘imkansız’ denilenleri gerçekleştiren anlayıştan oluşmuştur.
Türk Devrimi,Atatürk’ün adından dolayı Kemalizm olarak adlandırılmıştır.[1]
Kemalizm tabiri ilk olarak Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizler ve Fransızlar tarafından kullanılmıştır.Anadolu’yu yer yer işgal eden İngiliz ve Fransızlar 1918 sonrasında Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleştirilen Türk Kurtuluş Savaşı’ndan “Kemalist hareket”,bu harekette Mustafa Kemal’in yanında bulunanlara da “Kemalistler” demişlerdir.

Kemalizm halktır.Tam bağımsızlıktır.Cumhuriyetçilik, Devletçilik,Halkçılık, Milliyetçilik, İnkılapçılık ve Devrimcilik’tir.Öncülükle aklın ve bilimin ışığında çağdaşlaşmaktır.Kendi tarihine,diline sahip çıkmaktır.Kemalizm,cumhuriyetin temelidir.
Ahmet Taner Kışlalı,”Kemalizm geçmişin bekçiliği değil,geleceğin öncülüğüdür” demiştir. Kemalizm ideolojisinin; Sosyalizm, Faşizm, Kapitalizm, Nasyonel Sosyalizm gibi doktrin değildir. Prensipleri olan bir sistemdir. II.Mahmud döneminde ilk kez oluşmaya başlayan Türk entelektüel çevresi ve aydın kitlesinin savaş önderliğinde ve devrim önderliğinde bulunmuş bir neslin fikriyatıdır. Türkiye’yi çağın gereklerine kavuşturmuştur.

Kemalizm neden yobazların hedef tahtasıdır ?

Kemalizm,ülkemizde başbakan dahil birçok kimselerin tepkisini çekmektedir.
Zaman içinde,Özellikle DP döneminde,Atatürkçülük adı ile anılmaya başlanan Kemalizm,iddialara göre çağın ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ancak, Türkiye’nin 1950’den beri muhafazakar-liberal iktidarlar tarafından yönetildiği gerçeği de ortadadır. 1938’den sonraki uygulamaları Atatürk’e mal etmek ne kadar yanlışsa, 1950 sonrası olaylar için de Kemalizm ideolojisini suçlamak yanlıştır.

________________________
[1] Meydan,Sinan,Akl-ı Kemal 1. Cilt

Etiketler: Atatürk, Kemalizm, Kemalizm nedir, 6 ok, laiklik, Atatürk ilkeleri