Atatürk

Yazdığı Kitaplar

Atatürk'ün genç bir askerken yazdığı kitaptan Cumhurbaşkanı iken yazdığı kitaplara tüm kitaplarının listesi ve onlar hakkında bilgiler.

Hakkında Ne Dediler?

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaşarken ve kendisinin vefatı sonrası yerli ve yabancı kişi-basın tarafından dike getirilenler bu sayfada.

Askerî Görevleri

Trablusgarp'ta, Diyarbakır'da, Adana'da, Millî Mücadele'de ve diğer tüm askerî görevlerinde Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk.

Dış Özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün dış görünüşü, kişisel özellikleri, bildiği yabancı diller ve hakkında az bilinen özellikleri bu sayfada.

TBMM Konuşmaları

Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'te her yıl yasama yılı açılışlarında yaptığı konuşmaların listesi ve metni bu sayfada.

Hayatı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının genel hatlarıyla anlatımı bu sayfada.

Nüfus Cüzdanları

Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı 3 nüfus kağıdını sadeleştirip sitemize ekledik.

Yazdığı Şiirler

Atatürk'ün gençlik yılları ağırklıkta olmak üzere şiir yazdığı bilinir. Bu sayfada yazdığı şiirleri topladık.

Okuduğu Kitaplar

Atatürk'ün yaşamının farklı dönemlerinde okuyup incelediği kitapların bir kısmının isimleri.

Vasiyeti

Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesinin tam metni bu sayfada.

Onuncu Yıl Nutku

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.yıl kutlamalarında yaptığı konuşmanın tam metni.