Günümüzde Kemalizm

Günümüzde Kemalizm
Günümüzde Kemalizm’in ne konumda olduğundan bahsedelim.

Kemalizm,1920’lerde 6 ok olarak öne çıkmıştı.
12 Eylül darbesinden sonra kapatılan CHP yeniden Bülent Ecevit ile açıldığında 6 ok simgesini benimsemiştir.
Şimdilerde ise Kemalizm, CHP’nin logosu olmaya devam etmektedir ancak ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne de CHP Kemalizm yolunda ilerlemektedir. Gerçek Kemalizm şu sıralar siyasi anlamda hiçbir temsilci bulamamaktadır.

6 Ok’un manası1927’de Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik olarak tanımlanan dört ilkeye, 10-18 Mayıs 1931 tarihindeki üçüncü parti kurultayında Devletçilik ve Devrimcilik ilkeleri eklenerek “altı ok” kavramı benimsenmiştir. Şubat 1937’de yapılan bir anayasa değişikliğiyle altı ok ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına da eklenmiştir.