Alıntı Görselleri

Özel görsellerle hazırlayıp sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız kitap, makale, dergi, konuşma metni gibi içeriklerin tümünü bu sayfada derliyoruz. Görselleri indirebilirsiniz ve dilediğiniz yerlerde paylaşabilirsiniz. Alıntıların alt kısmında yer alan logonun ve sosyal medya hesaplarının bilgilerinin, paylaşımlarınızda korunmasını rica ediyoruz. Görsellerin tümü 1600 x 1600 boyutundadır. Görsellerin üzerine tıklayarak tam boyutlu hallerine erişebilirsiniz. 1 ve 2’ye tıklayarak kolayca alıntılara ulaşabilrsiniz.

1- Uzun Alıntılar

2- Kısa Alıntılar

1- Uzun Alıntılar

Ergun Özbudun’un Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ndeyer alan

“Atatürk ve Demokrasi” başlıklı yazısından alıntı.


Sulhi Dönmezer’in “Toplumbilim: Atatürk Liderliğinin Sosyo-Psikolojik Analizi” isimli kitabından alıntı.


Halil İnalcık‘ın “İmparatorluktan Cumhuriyete” isimli kitabından alıntı.


Andrew Davison’un “Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik” isimli kitabından alıntı.


Cem Eroğul’un “Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi” isimli kitabından alıntı.


Atatürk’ün askerlik kariyerinin başlangıç yıllarında (1906) Suriye’den gizlice gittiği Selanik’te Hakkı Baha Bey’in evinde arkadaşlarına yaptığı konuşmadan alıntı.


Merthan Dündar’ın, Atlas Tarih’in Mart Nisan 2019 sayısında Kansu Şarman ile yaptığı “Japonlar Batının İyi Yönlerini mi Aldı?” isimli röportajından alıntı.


Şevket Süreyya Aydemir’in Tek Adam isimli kitabından alıntı.


Taner Timur’un Türk Devrimi ve Sonrası isimli kitabından alıntı.


Bülent Tanör’ün Kurtuluş-Kuruluş isimli kitabından alıntı.


Atatürk’ün İzmir Kız Öğretmen Okulu’nda 1925’te yaptığı konuşmadan alıntı.


Cemil Aydın’ın Toplumsal Tarih dergisinin Ocak 2019 sayısındaki yazısından alıntı.


Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün 1956’da yaptığı bir konuşmadan alıntı.

Suna Kili’nin Türk Devrim Tarihi isimli kitabından alıntı.

2- Kısa Alıntılar

Recep Peker’den alıntı.


Celal Bayar’dan alıntı.


Georges Sauser Hall’dan alıntı.


İsmet İnönü’den alıntı.


Uğur Mumcu’dan alıntı.


Falih Rıfkı Atay’dan alıntı.