Alıntı Görselleri

Özel görsellerle hazırlayıp sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız kitap, makale, dergi, konuşma metni gibi içeriklerin tümünü bu sayfada derliyoruz. Görselleri indirebilirsiniz ve dilediğiniz yerlerde paylaşabilirsiniz. Alıntıların alt kısmında yer alan logonun ve sosyal medya hesaplarının bilgilerinin, paylaşımlarınızda korunmasını rica ediyoruz. Görsellerin tümü 1600 x 1600 boyutundadır. Görsellerin üzerine tıklayarak tam boyutlu hallerine erişebilirsiniz.

Ergun Özbudun’un Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ndeyer alan

“Atatürk ve Demokrasi” başlıklı yazısından alıntı.


Sulhi Dönmezer’in “Toplumbilim: Atatürk Liderliğinin Sosyo-Psikolojik Analizi” isimli kitabından alıntı.


Halil İnalcık‘ın “İmparatorluktan Cumhuriyete” isimli kitabından alıntı.


Andrew Davison’un “Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik” isimli kitabından alıntı.


Cem Eroğul’un “Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi” isimli kitabından alıntı.


Atatürk’ün askerlik kariyerinin başlangıç yıllarında (1906) Suriye’den gizlice gittiği Selanik’te Hakkı Baha Bey’in evinde arkadaşlarına yaptığı konuşmadan alıntı.


Merthan Dündar’ın, Atlas Tarih’in Mart Nisan 2019 sayısında Kansu Şarman ile yaptığı “Japonlar Batının İyi Yönlerini mi Aldı?” isimli röportajından alıntı.


Şevket Süreyya Aydemir’in Tek Adam isimli kitabından alıntı.