Kitaplık

Bu sayfada paylaştığımız okuma önerilerine dair görüşlerinizi, önerilerinizi, sorularınızı İletişim başlığından bize iletebilirsiniz.

A. D. Alderson: Osmanlı Hanedanının Yapısı

Abdi İpekçi: İnönü Atatürk’ü Anlatıyor, İhtilalin İçyüzü, Anayasa Yasalar Devlet

Abdulhaluk Mehmet Çay: Kıbrıs’ta Kanlı Noel

Afet İnan: Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe, Atatürk Hakkında Hatıralar Ve Belgeler, Cumhuriyetimizin 50. Yılı İçin Köylerimiz, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Kemal Atatürk’ü Anarken Yazdıklarım, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadınıt

Agostino Pertusi: İstanbul’un Fethi(3 Cilt)

Ahmet Mumcu: Osmanlı Devleti’nde Rüşvet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri,Gelişimi, Divan-ı Hümayun

Ahmet Taner Kışlalı: Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği, Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, Tanrı’yı Kim Kullanır?, Siyasal Sistemler, Öğrenci Ayaklanmaları

Ali Çetinkaya: Askerlik Hayatım, Direniş 1919

Ali Fuat Cebesoy: Bilinmeyen Hatıralar, Milli Mücadele Hatıratı, Sınıf Arkadaşım Atatürk

Ali Mithat İnan: Atatürk’ün Not Defterleri

Alper Işık: Türkiye’de Ulus-Devlet ve Gayrimüslim Azınlık

Aydın Çubukçu: Bizim ’68, Geleceğe Adanmış Bir Ömür: Halit Çelenk

Aykut Kansu: 1908 Devrimi

Ayşe Duygu Kaçar: Kültür/Mekan: Gazi Orman Çiftliği, Ankara

Bahir Mazhar Erüreten: Türkiye Cumhuriyeti Devim Yasaları, Cumhuriyet ve Devrimler

Bahriye Üçok: Atatürk’ün İzinde Bir Arpa Boyu, Şeriat Sarmalında Türkiye

Benjamin Fortna: Kuşçubaşı Eşref

Bernard Caporal: Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını

Bernard Lewis: Modern Türkiye’nin Doğuşu

Bihterin Vural Dinçkol: 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik, Atatürk Devrimi

Bingür Sönmez: Ateşe Dönen Dünya Sarıkamış

Burak Onaran: Padişahı Devirmek: Osmanlı Islahat Çağında Düzen ve Muhalefet

Bülent Tanör: Kurtuluş Kuruluş, Türkiye’de Kongre İktidarları, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Anayasal Gelişme Tezleri

Cahit Can: Türk Hukukunun Kökenleri ve Türk Hukuk Devrimi

Carla L. Klausner: Selçuklularda Vezirlik & Sivil İdare Üzerine Bir Araştırma

Cavit Orhan Tütengil: Rıza Nur Üzerine, İngiltere’de Türk Gazeteciliği

Cem Eroğul: Demokrat Parti, Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosu’nun Yeri

Cem Fakir: Şimal Yıldızı

Cemalettin Taşkıran: Milli Mücadele’de Türk ve Yunan Esirler (1919-1923)

Cengiz Dağcı: Korkunç Yıllar, Hatıralarda, Onlar da İnsandı

Christopher S.Wilson: Anıtkabir’in Ötesi Atatürk’ün Mezar Mimarisi Ulusal Benliğin İnşası ve Sürdürülmesi

Cihad Baban: Politika Galerisi

Cüneyt Arcayürek: Atatürk’ten Sonra Bugünlere Nasıl Geldik?, Çankaya Gelenler Gidenler, Çankaya(1923-1980)

Çetin Yetkin: Serbest Cumhuriyet Fırkası

Daniel Guerin: Kahverengi Veba

Doğan Avcıoğlu: Milli Kurtuluş Tarihi(3 Cilt),Türklerin Tarihi(5 Cilt), Türkiye’nin Düzeni

Emrah Safa Gürkan: Sultanın Casusları, Sultanın Korsanları

Emre Kongar: Demokrasi ve Laiklik, Atatürk Üzerine, 12 Eylül Kültürü, Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk

Enver Ziya Karal: Atatürk’ten Düşünceler

Eren Akçiçek: Atatürk’ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü

Ergun Özbudun: Otoriter Rejimler Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Erik Jan Zürcher: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi

Esat Sagay: Hocam Maarif Vekili Esat Sagay’ın Hatıraları

Etienne Copeaux: Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine

Fahir Armaoğlu: 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları, Kıbrıs Meselesi (1954-1959) Türk Hükümeti ve Kamu Oyunun Davranışları

Falih Rıfkı Atay: Çankaya, Zeytindağı, Atatürk ne idi?, Kurtuluş, Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri, Atatürkçülük Nedir?

Fatih Kıran: Atatürk’ün Koruması Hüseyin Reşat

Fay Kirby: Türkiye’de Köy Enstitüleri

Feroz Ahmad: Mzodern Türkiye’nin Oluşumu, İttihatçılıktan Kemalizme, Dwmokrasi Sürecinde Türkiye

Grigoriy Petrov: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Gülsüm Tütüncü Esmer: CHP: 1965-1980 Türk Siyasal Yaşamında Ortanın Solu

Gülsün Bilgehan: Mevhibe

Halide Edib Adıvar: Türk’ün Ateşle İmtihanı,Ateşten Gömlek Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Atatürk, Vatan Yolunda: Milli Mücadele Hatıraları, Ankara, Milli Savaş Hikayeleri: Ergenekon 3

Halil İnalcık: Atatürk ve Demokratik Türkiye, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Akademik Ders Notları 1938-1986, Tarihe Düşülen Notlar, Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler, Devlet-i Aliyye(4 Cilt)

Hamza Eroğlu: Türk İnkılap Tarihi

Hasan Rıza Soyak: Atatürk’ten Hatıralar (2 cilt)

Hasan Taner Kerimoğlu: İttihat ve Terakki ve Rumlar 1908-1914, Osmanlı’da Devrim ve Fedakar-ı Millet

Hikmet Bila: CHP[1919-1979]

Hilal İşçi Yiğit: İnönü Döneminde Atatürk İmajı

İhsan Güneş: Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı(1920 – 1923), Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Hükümetler Programları ve Meclisteki Yankıları(1908-1923), Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı(1920 – 1923)

İlhan Selçuk: Atatürkçülüğün Alfabesi

İlker Başbuğ: Mustafa Kemal Atatürk(2 Cilt), Terör Örgütlerinin Sonu, Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler

İsmail Köse: Arap İsyanı, Şerif Hüseyin

İsmet Görgülü: On Yıllık Harbin Kadrosu

İsmet Kür: Anılarla Mustafa Kemal Atatürk

John Julius Norwich: Dört Hükümdar, Bizans I Erken Dönem (MS 323-802), Bizans II Yükseliş Dönemi (MS 803-1081), Bizans III Gerileme ve Çöküş Dönemi (MS 1082-1453)

Kılıç Ali: Atatürk’ün Hususiyetleri

Kıvâmî: Fetihnâme

Kont Galeazzo Ciano: Savaş Günlükleri

Levent Köker: Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi

M.Tayyib Gökbilgin: Kanuni Sultan Süleyman, Milli Mücadele Başlarken,

Maurice Duverger: Diktatörlük Üstüne, Siyasi Partiler

Mehmet Ali Öz: Atatürk’ün Ailesi Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Soykütüğü

Mehmet Ö. Alkan: 150.Yılında Das Kapital, 1917 Rusya’da Devrimde Devrim, Osmanlı’dan Günümüze Darbeler

Mehmet Seyitdanlıoğlu: Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye, Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu

Mehmet Utku Öztürk: 1961 Kurucu Meclisi

Meral Alpay: Harf Devriminin Kütüphanelerde Yansıması

Mete Tunçay: T.C’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması

Metin Aydoğan: Yeni Dünya Düzeni(2 Cilt)

Muazzez İlmiye Çığ: Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, İbrahim Peygamber, Atatürk Düşünüyor, Çivi Çiviyi Söker, Ortadoğu Uygarlık Mirası(2 Cilt), Atatürk ve Sümerliler

Murat Burgaç: Trakya Raporu(1934)

Murat Metinsoy: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye

Murat Sarıca&Rona Aybay: Faşizm

Murat Sarıca: Siyasî Düşünce Tarihi, Kıbrıs Sorunu, Siyasal Tarih, Anayasayı Niçin Savunmalıyız

Mustafa A. Aysan: Atatürk’ün Ekonomi Politikası

Mustafa Bülent Ecevit: Atatürk ve Devrimcilik, Ortanın Solu, Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin Tarihsel Süreci, Demokratik Sol, Dış Politika ve Kıbrıs Dosyası, Türkiye 1965-1975

Mustafa İsmet İnönü: Defterler(1919-1973)

Münir Hayri Egeli: Atatürk’ün Bilinmeyen Hatıraları

Naki Cevat Akkerman: Demokrasi ve Türkiye’de Siyasi Partiler Hakkında Kısa Notlar

Nazım Canca: Hayatım ve Hatıralarımda Atatürk

Necmettin Alkan: Karikatürlerle Sultan 2.Abdülhamid

Nihat Behram: Darağacında 3 Fidan

Nilüfer Uğurlu Şenel: Mahmut Esat Bozkurt ve Türk İnkılabına Etkisi

Niyazi Berkes: Atatürk ve Devrimler, Türkiye İktisat Tarihi, Teokrasi ve Laiklik, Türkiye’de Çağdaşlaşma

Nurettin Can Gülekli: Anıtkabir Rehberi

Nurettin Güz: Türkiye’de Basın İktidar İlişkileri (1920-1927)

Orhan Erkanlı: Anılar…Sorunlar…Sorumlular…

Orhan Koloğlu: Avrupa Kıskacında Abdülhamit, 1915 Basınında Çanakkale, Osmanlıcadan Türkçeye Okuryazarlığımız, İlk Gazete İlk Polemik, Sorularla Vahdettin, Kim Bu? Ecevit

Osman Okyar: Atatürk – Okyar ve Çok Partili Türkiye, Milli Mücadele Dönemi Türk Sovyet İlişkilerinde Mustafa Kemal

Özel Şahingiray: Atatürk’ün Son Nöbet Defteri

Özer Ozankaya: Atatürk ve Laiklik, Cumhuriyet Çınarı

Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Güneşi Özledik, Atatürk’ü Özleyiş

Sabahattin Özel: Türk İnkılap Tarihi, Milli Mücadele’de Trabzon, Atatürk ve Atatürkçülük Büyük Milletin Evladı ve Hizmetkarı, Mustafa Kemal Atatürk Yeni Gerçekler Yeni Düşünceler

Sabri Babacan: Atatürk’ten Anılar ve Özlemler, İnönü’den Anılar ve Özlemler

Sabri Sayarı&Aytaç Demirci: Abdülhalik Renda: Hatırat

Sadi Borak: Atatürk Gençlik ve Hürriyet, Atatürk ve Edebiyat, Atatürk’ün Özel Mektupları, Atatürk’ün Gizli Oturumlarda Konuşmaları, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Hacı Süleyman Efendi, 100 Türk Büyüğü, Meclis’te Casus Var

Sadi Yaver Ataman: Atatürk ve Türk Musikisi

Seçil Karal Akgün: General Harbordun Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, Selanik’teki Ev, Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik 1924-1928

Sina Akşin: Kısa Türkiye Tarihi, 

Sinan Meydan: Akl-ı Kemal(5 Cilt), Cumhuriyet Tarihi Yalanları(2 Cilt), Atatürk ile Allah Arasında, Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları, Nutuk’un Deşifresi, El Cevap

Stephen E. Ambrose: Kardeşler Takımı(Normandiya’dan Hitler’in Kartal Yuvası’na 101’inci Hava İndirme Tümeni, 506’ncı Alay, E Bölüğü)

Suna Kili: Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, Dünya ve Türkiye Açısından Atatürk, Türk Devrim Tarihi

Süleyman Hatipoğlu: Filistin Cephesi’nden Adana’ya Mustafa Kemal Paşa, Türk-Fransız Mücadelesi

Şaduman Halıcı: Ethem

Şemsi Belli: Fikriye, Atatürk’ün Aşk Hayatı, Ağabeyim Mustafa Kemal

Şerafettin Turan: Türk Devrim Tarihi(5 Cilt), İsmet İnönü, Türkiye-İtalya İlişkileri, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik Mustafa Kemal Atatürk, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar,Düşünürler,Kitaplar

Şükran Özkaya: Adım Adım 27 Mayıs

Şükrü Tezer: Atatürk’ün Hatıra Defteri

Taha Parla: Ziya Gökalp Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm

Talat Tekin: Orhon Yazıtları & Kül Tiğin, Bilge Kağan, Tunyukuk

Tevfik Rüştü Aras: Görüşlerim

Turgut Özakman: Şu Çılgın Türkler, Diriliş, Cumhuriyet Türk Mucizesi(2 Cilt),Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele

Uğur Mumcu: Demirel ve Çankaya, Modern Türban, Ata’m izindeyiz, Liberal Çiftlik, 12 Eylül Adaleti, Gazi Paşa’ya Suikast, Sakıncalı Piyade, Kazım Karabekir Anlatıyor, İnkılap Mektupları, Terörsüz Özgürlük Abdi İpekçi: İhtilalin İçyüzü, İnönü Atatürk’ü Anlatıyor)

Uluğ İğdemir: Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Atatürk’ün Yaşamı

Utkan Kocatürk: Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü

Ümit Doğan: Topal Osman

Vasilis Dimitriadis: Bir Evin Hikayesi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak , Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panaroma (2 cilt), Hep O Şarkı, Milli Savaş Hikâyeleri, :Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

Yaşar Gülsoy: Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker, Atatürk ve Berberi
Tekin Alp: Kemalizm

Yaşar Nabi Nayır: Atatürkçülük Nedir?

Yener Oruç: Atatürk’ün Fikir Fedaisi Dr. Reşit Galip

Zafer Toprak: İttihat-Terakki ve Cihan Harbi, Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm, Türkiye’de Milli İktisat 1908-1918, Türkiye’de Popülizm (1908-1923)

Etiketler: Kitap tavsiyeleri, tarih, öneri, okuma

Bu sayfa, TurkInkilabi.com’un özgün içeriğidir.