Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü3 min read

6 Haziran 1915, Pazar

Sabah erkenden saat 5’te Karapınar’da 28. Fırka’ya katılma emrini aldık. Oradan da bu gece, icap ederse yarın gündüz fırkaca Başkale’ye hareket edilecek. Emirde Alayın derhal hareketi lazım gelirken, emir, Alay tarafından yanlış anlaşılmış. Buradan değil de, Karapınar’dan hareket için ikinci bir emri beklemek lazım. Askere iki günlük peksimet dağıttık, sabah yemeği ve bir günlük de ekmek verdik. Bilahare 28. Fırka’nın emri gereğince ikinci bir emri beklemek lazım imiş.


3. Tabur’a ise, 96. Alay tarafından değişildikten sonra Karapınar’a hareket emri verilmiş (Alay tarafından). Ben, 32. Fırka’daki sınıf arkadaşım Üsteğmen İşkodralı Ahmet, Mekteb-i Harbiye 4. Bölük’ten Üsteğmen İsmail Hakkı Efendilerle görüşmeye gittim. Öğle yemeğine alıkoydular. Fırka mıntıkasını gösteren krokinin kopyasını çıkarttım. Saat 2.45’te, 28. Fırka’dan saat 3.30’da hareketle Karapınar’a giderek, oradan saat 7.30’da hareket etme emri alındı. Hazırlandık. Tam saat 3.40’ta hareket etmek üzere iken 32. Fırka yaveri sözlü olarak, 10. Kolordu’nun bizim hareket etmememiz için kesin emri olduğunu bildirdi. Taburla tekrar yerlerine giderek tüfek çatıp çadır kurmaları emri verildi. (Alay tarafından)
Fakat harekete her an hazır halde çadır kurulduktan sonra istirahattır diye eşyamı açtırdım. İstirahate geçtim Gerçekten de öyle oldu. Hiçbir tarafa hareket etmedik.
Bugün hava:
Sabahtan akşama kadar kesintisiz denecek derecede yağmur yağdı. Gece de bir miktar devam etti.
Bugün yapılan muharebeler hakkında duyduklarım:
31. Fırka’dan baskın suretiyle taarruz eden iki bölük, sabahleyin başarılı olmuşlar, düşmandan iki tepeyi ele geçirerek düşmanın siperlerine girmişler… Lakin bu esnada düşmanın muhtelif istikametlerden ateş eden topçuları bütün atışlarını bunların üzerine yöneltmiş. 140-150 mevcutlu olan bir bölükten on nefer kalmış. Diğerleri tümüyle yaralanmış veya şehit olmuşlar. Bölük Kumandanı da yaralanmış ve fakat yarasına rağmen tepeye çıkmış. Öğleden sonra düşman iki tabur ve bir makineli tüfek bölüğüyle 31. Fırka cephesine karşı, zabtettiğimiz tepeleri ele geçirmek maksadıyla karşı taarruza geçmiş.
31. Fırka sıkışmış. Muharebe 30. ve 17. Fırka cephelerine de sıçramış. Bizim cepheden de topçu ateşleri ile 31. Fırka’ya taarruz eden iki tabura adeta ateş yağdırılıyordu. Akşama kadar devam eden muharebenin neticesi, zabtettiğimiz tepeleri düşman geri almış ve oradaki yaralıları tümüyle esir etmiş. Akşam üstü, tekrar eski vaziyete dönülmüş.
Bu muharebeden dolayı, bizim alay, hareketinden alıkonulduğu gibi, 28. Fırkanın Başkale’ye doğru olan hareketi de Ordu tarafından ertelenmiş.
Bugünkü muharebede bizim alayı, 28. Fırkanın istediği gibi 32 ve 31. Fırka da istiyormuş. Nihayetinde olduğumuz yerde eskisi gibi kaldık. Rivayete göre, bugünkü muharebede taarruz eden düşman taburlarına topçularımızın yoğun ateşleriyle çok kayıp verdirilmiş.
Bugünkü muharebeden edebildiğimiz istifade:
Düşman kuvvetlerinin ve mevcudunun ortaya çıkartılması oldu. Ruslar bütün cephelerde siperleri işgal ettiler. Haniki Köyü’nden 400-500 kadar düşman piyade askeri çıkmış.

Kaynak: Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü
Hazırlayan: İ. Bahtiyar İstekli
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları