Kitaplık

Bu sayfada paylaştığımız okuma önerilerine dair görüşlerinizi, önerilerinizi, sorularınızı İletişim başlığından bize iletebilirsiniz.

Doğan Avcıoğlu: Milli Kurtuluş Tarihi(3 Cilt),Türklerin Tarihi(5 Cilt), Türkiye’nin Düzeni

Vasilis Dimitriadis: Bir Evin Hikayesi

Turgut Özakman: Şu Çılgın Türkler, Diriliş, Cumhuriyet Türk Mucizesi(2 Cilt),Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele

İsmet Kür: Anılarla Mustafa Kemal Atatürk

Bülent Tanör: Kurtuluş Kuruluş, Türkiye’de Kongre İktidarları, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Anayasal Gelişme Tezleri

Ali Çetinkaya: Askerlik Hayatım, Direniş 1919

Bekir Acar: Yolumuz Kemalizm

Suna Kili: Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, Dünya ve Türkiye Açısından Atatürk, Türk Devrim Tarihi

Meral Alpay: Harf Devriminin Kütüphanelerde Yansıması

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak , Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panaroma (2 cilt), Hep O Şarkı, Milli Savaş Hikâyeleri, :Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

A. D. Alderson: Osmanlı Hanedanının Yapısı

Mustafa A. Aysan: Atatürk’ün Ekonomi Politikası

Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Güneşi Özledik, Atatürk’ü Özleyiş

Uluğ İğdemir: Kuleli Vak’ası Hakkında Bir Araştırma, Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Atatürk’ün Yaşamı

Murat Burgaç: Trakya Raporu(1934)

Mehmet Ali Öz: Atatürk’ün Ailesi Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Soykütüğü

Fahir Armaoğlu: 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları, Kıbrıs Meselesi (1954-1959) Türk Hükümeti ve Kamu Oyunun Davranışları

Şaduman Halıcı: Ethem

Gülsün Bilgehan: Mevhibe

Tevfik Rüştü Aras: Görüşlerim

Murat Sarıca: Siyasî Düşünce Tarihi, Kıbrıs Sorunu, Siyasal Tarih, Anayasayı Niçin Savunmalıyız

Metin Aydoğan: Yeni Dünya Düzeni(2 Cilt)

Hikmet Bila: CHP[1919-1979]

Şerafettin Turan: Türk Devrim Tarihi(5 Cilt), İsmet İnönü, Türkiye-İtalya İlişkileri, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar,Düşünürler,Kitaplar

Özel Şahingiray: Atatürk’ün Son Nöbet Defteri

Naki Cevat Akkerman: Demokrasi ve Türkiye’de Siyasi Partiler Hakkında Kısa Notlar

Burak Onaran: Padişahı Devirmek: Osmanlı Islahat Çağında Düzen ve Muhalefet

Halil İnalcık: Atatürk ve Demokratik Türkiye, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Akademik Ders Notları 1938-1986, Tarihe Düşülen Notlar, Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler, Devlet-i Aliyye(4 Cilt)

Murat Sarıca&Rona Aybay: Faşizm

Sabri Babacan: Atatürk’ten Anılar ve Özlemler, İnönü’den Anılar ve Özlemler

Ayşe Kulin: Türkan

Mustafa Bülent Ecevit: Atatürk ve Devrimcilik, Ortanın Solu, Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin Tarihsel Süreci, Demokratik Sol, Dış Politika ve Kıbrıs Dosyası, Türkiye 1965-1975 

Yaşar Gülsoy: Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker, Atatürk ve Berberi
Tekin Alp: Kemalizm

Etienne Copeaux: Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine

Feroz Ahmad: Mzodern Türkiye’nin Oluşumu, İttihatçılıktan Kemalizme, Dwmokrasi Sürecinde Türkiye

Fatih Kıran: Atatürk’ün Koruması Hüseyin Reşat

Sabahattin Özel: Türk İnkılap Tarihi, Milli Mücadele’de Trabzon, Atatürk ve Atatürkçülük Büyük Milletin Evladı ve Hizmetkarı, Mustafa Kemal Atatürk Yeni Gerçekler Yeni Düşünceler

Cengiz Dağcı: Korkunç Yıllar, Hatıralarda, Onlar da İnsandı

Falih Rıfkı Atay: Çankaya, Zeytindağı, Atatürk ne idi?, Kurtuluş, Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri

Yaşar Nabi Nayır: Atatürkçülük Nedir?

Yener Oruç: Atatürk’ün Fikir Fedaisi Dr. Reşit Galip

Cem Eroğul: Demokrat Parti, Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosu’nun Yeri

Bahriye Üçok: Atatürk’ün İzinde Bir Arpa Boyu, Şeriat Sarmalında Türkiye

Abdulhaluk Mehmet Çay: Kıbrıs’ta Kanlı Noel

Afet İnan: Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe, Atatürk Hakkında Hatıralar Ve Belgeler, Cumhuriyetimizin 50. Yılı İçin Köylerimiz, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Kemal Atatürk’ü Anarken Yazdıklarım, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadını

Kont Galeazzo Ciano: Savaş Günlükleri

İlker Başbuğ: Mustafa Kemal Atatürk(2 Cilt), Terör Örgütlerinin Sonu, Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler

Şaduman Halıcı: Ethem

Ahmet Taner Kışlalı: Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği, Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, Tanrı’yı Kim Kullanır?, Siyasal Sistemler, Öğrenci Ayaklanmaları

Özer Ozankaya: Atatürk ve Laiklik, Cumhuriyet Çınarı

Şemsi Belli: Fikriye, Atatürk’ün Aşk Hayatı, Ağabeyim Mustafa Kemal

Nazım Canca: Hayatım ve Hatıralarımda Atatürk

Bernard Caporal: Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını

Muazzez İlmiye Çığ: Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, İbrahim Peygamber, Atatürk Düşünüyor, Çivi Çiviyi Söker, Ortadoğu Uygarlık Mirası(2 Cilt), Atatürk ve Sümerliler

Ümit Doğan: Topal Osman

Gülsüm Tütüncü Esmer: CHP: 1965-1980 Türk Siyasal Yaşamında Ortanın Solu

Orhan Erkanlı: Anılar…Sorunlar…Sorumlular…

Abdi İpekçi: İnönü Atatürk’ü Anlatıyor, İhtilalin İçyüzü, Anayasa Yasalar Devlet

Aydın Çubukçu: Bizim ’68, Geleceğe Adanmış Bir Ömür: Halit Çelenk

Şükran Özkaya: Adım Adım 27 Mayıs

Sinan Meydan: Akl-ı Kemal(5 Cilt),Cumhuriyet Tarihi Yalanları(2 Cilt),Atatürk ve Kayıp Kıta Mu(2 Cilt),Atatürk ile Allah Arasında,Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları,Nutuk’un Deşifresi, El Cevap

Aykut Kansu: 1908 Devrimi

Sadi Yaver Ataman: Atatürk ve Türk Musikisi

Halide Edib Adıvar: Türk’ün Ateşle İmtihanı,Ateşten Gömlek Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Atatürk, Vatan Yolunda: Milli Mücadele Hatıraları, Ankara, Milli Savaş Hikayeleri: Ergenekon 3

Benjamin Fortna: Kuşçubaşı Eşref

İsmet Görgülü: On Yıllık Harbin Kadrosu

Ali Fuat Cebesoy: Milli Mücadele Hatıratı, Sınıf Arkadaşım Atatürk

Grigoriy Petrov: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Sadi Borak: Atatürk Gençlik ve Hürriyet, Atatürk ve Edebiyat, Atatürk’ün Özel Mektupları, Atatürk’ün Gizli Oturumlarda Konuşmaları, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Hacı Süleyman Efendi, 100 Türk Büyüğü, Meclis’te Casus Var

Nihat Behram: Darağacında 3 Fidan

Toktamış Ateş: Kemalizmin Özü

Cüneyt Arcayürek: Atatürk’ten Sonra Bugünlere Nasıl Geldik?, Çankaya Gelenler Gidenler, Çankaya(1923-1980)

Murat Metinsoy: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye

İlhan Selçuk: Atatürkçülüğün Alfabesi

Uğur Mumcu: Demirel ve Çankaya, Modern Türban, Ata’m izindeyiz, Liberal Çiftlik, 12 Eylül Adaleti, Gazi Paşa’ya Suikast, Sakıncalı Piyade, Terörsüz Özgürlük Abdi İpekçi: İhtilalin İçyüzü, İnönü Atatürk’ü Anlatıyor)

Hilal İşçi Yiğit: İnönü Döneminde Atatürk İmajı

Etiketler: Kitap tavsiyeleri, tarih, öneri, okuma