Türk İnkılâbı Ekseninde Diktatörlük, Atatürk ve Kemalizm135 min read

Sosyal bilimciler, gazeteciler veyahut siyasetçiler arasında yıllardır tartışılagelmiş ve gündeme getirilmiş bir konudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir diktatör olup olmadığı, kimi zaman ona hakaret maksadıyla söylenmiş, kimi zaman bilimsel tartışmalara konu olmuştur. Kimi zaman ise bunun gibi yazıların konusu olmuş ya da bağlantılı bir … Okumaya devam et Türk İnkılâbı Ekseninde Diktatörlük, Atatürk ve Kemalizm135 min read