Türk Büyükleri

İbrahim Demiralay

Soyadını Mustafa Kemal Atatürk önerdi. Ispartalıdır. İstanbul Hükümeti’nin Millî Mücadele karşıtı fetvasına karşı fetva vermiştir.

Mehmet Rifat Börekçizade

Rahmetullah Efendi

Millî Mücadele’ye destek veren mitinglere katılmış müftü. Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım’ın nikahını kıymıştır. 1944’te hayatını kaybetmiştir.

Ragıp Nurettin Ege

İzmir’in Yunanlar tarafından işgali öncesinde mukavemet çalışmalarında bulundu.

Topal Osman Ağa

1883’te Giresun’da doğdu, 1923’te Ankara’da öldürüldü. Mustafa Kemal Paşa’nın Muhafız Kıtası Komutanı olarak görev yaptı. Balkan Savaşı, Kafkas Cephesi ve Kurtuluş Savaşı’nda yer aldı. Sakarya Meydan Savaşı’na katıldı. Koçgiri İsyanı’nın bastırılmasında büyük katkıları oldu.

Sakallı Nurettin Paşa

Harbiye mezunudur. 1897 Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. I.Dünya Savaşı’na da katıldı. Sevr’e tepki gösteren “İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye” Cemiyetine destek verdi. Büyük Taarruz’a katılmıştır. İzmir’e Mustafa Kemal Paşa’yla giden gruptandır. 1925 yılında askerlikten ayrılmıştır.

 

 

 

Mustafa Ertuğrul Aker