Sözlük

Akritas Planı: Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinde öncelikle Türklerin yönetimdeki etkisini azaltmak, ardından Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirmeyi amaçlayan plan.

Amme: Kamu

Arsıulusal: Uluslar arası

ASEAN: Güneydoğu Asya Milletleri Birliği, 8 Ağustos 1967’de kuruldu.

B

Barbarossa Harekatı: 2.Dünya Savaşı’nın ve dünya tarihinin en büyük çaplı askeri harekatlarından birisidir. Adolf Hitler yönetiminde Nasyonel Sosyalist Almanya’nın, Sovyetler Birliği’nin Batı toprakları öncelikle olmak üzere Rusya topraklarını işgal etme planıdır.

Bidayet: Başlama, başlangıç 

C

Cenup: Güney

CHF: Cumhuriyet Halk Fırkası. Daha sonra “Fırka” yerine “Parti” kelimesi gelmiştir

Ç

D

E

Encümen: Alt kurul

ENOSIS: Türklerin nüfus özelliklerini dikkate almadan Kıbrıs’ın tümüyle Yunanistan’a bağlanması fikrini temel alır. Rumlar, Kıbrıs Harekatı öncesinde bu düşünce için binlerce masumu öldürmüşlerdir.

F

G

H

Hülasa: Öz, özet

I

İntihap: Seçim

İrat: Gelir

J

K

L

Lâisizm: Laiklik

M

Militan demokrasi: Militan demokrasi anlayışı, özgürlükçü demokratik düzeni korumak amacıyla demokrasi karşıtlarının bazı özgürlüklerine sınır koymayı amaçlar.

Mukavemet: Direnç, karşı koyma, dayanıklık

N

Neşir: Yayım

Nısıf: Yarı

O

Ö

P

R
Referandum: Dilimize “halk oylaması” olarak çevrilebilir. “Plebisit” olarak da kullanılabilir. Bir ülkenin anayasasında meclis tarafından uzlaşılmış kanunların yahut yeni bir anayasanın halk oyuna sunulmasıdır.

S

Ş

Şimal: Kuzey

T

U

Umde: İlke

Ü

V

Y

Z

Zecren: Zorla