Cumhuriyet Hakkında

Cumhuriyet nedir ?

Cumhuriyet,millet iradesini öne alan seçime dayalı bir yönetim biçimidir.Cumhuriyette parlamento sistemi vardır.Babadan oğula veya belirli bir zümre tarafından yönetime karşı çıkan cumhuriyet anlayışında bir başbakan(koalisyon hariç) bir cumhurbaşkanı rütbesinde kişiler vardır.

Nasıl ortaya çıkmıştır ?

1789’da zulüm çamurunda boğuşan Avrupa’da Fransız halkı,krallığı yıkmış ve cumhuriyet tanımını ortaya ilk kez çıkarmıştır.
Cumhuriyet ilk olarak ABD’de 4 Temmuz 1776’da, Fransa’da ise 1789’da ilan edilmiştir.

Nasıl ‘tam demokratik’ devlet olunur ?

Tam demokrasi,bugün tüm devletlerin ulaşmaya çabaladığı bir konumdur.
‘Tam demokratik’ olmak için insanlara saygılı olmalı,kişi hak ve özgürlükleri esas alınmalıdır öncelikle.
Geldik esas kısıma: Çok partili hayat.(Bkz.)
Tam demoktatik olmak için en büyük şart budur diyebiliriz. Tam demokrasi; karşıt görüşü savunmak değil, o görüşün savunulma hakkından yana olmaktır. Terörizm savunuculuğu başta olmak üzere gayrıinsani görüşler buna dahil değildir.

Devlet ve devlet yöneticileri; muhalefet mekanizmaları dahil özgür kılmalı ki denetlenme döngüsü ve demokratik sistem sağlanabilsin.Ülkemiz ‘tam demokrat’ mı ?

Ülkemizde 1923-1946 yılları arasında tek parti vardı.(O dönemlerde kurulan Terakkiperver ve Serbest Fırka hariç)
1945’te İnönü yönetimindeki CHP’nin ekonomi politikalarını eleştiren Celal Bayar ve Adnan Menderes tarafından kurulan Demokrat Parti(DP) ilk muhalefet partisidir.Bu şekilde ülkemizde çok partili hayata geçilmiştir.

Çok partili hayat bakımından evet, demokratiğiz.Ancak diğer konularda aksaklık hala çözülebilmiş değildir.Bunlara örnek olarak, 1980 darbesiyle gelen anayasanın mirası %10 seçim barajı hala yürürlüktedir. Antidemokratik bu kural, seçimlere partilerin eşit şartlarda girmesini engellemektedir. Bu da herhangi bir partinin %9,99 alsa bile meclise girememesini, milyonlarca oyun boşa gitmesine neden oluyor. Bunun en önemli etkisini yakın tarihte, 2002 Türkiye Genel Seçimleri’nde bulmak mümkündür[Bkz: DYP ve MHP az farkla barajı geçemedi.]

Etiketler: Cumhuriyet, 2002 genel seçimleri, Türkiye siyaseti, demokrasi