Yassıada’dan İmralı’ya: Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın İdamı

          Yassıada’dan İmralı’ya: Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın İdamı

          59 sene önce bugün; 27 Mayıs Darbesi’nin ardından tutuklanan, yargılama neticesinde idama mahkûm edilen Eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, bundan bir gün sonra ise 17 Eylül 1961’de Eski Başbakan Adnan Menderes İmralı Adası’nda idam edildi.

          Bu yazının temasını Yassıada’da Yüksek Adalet Divanı’nın yürüttüğü yargılamanın ya da idam kararlarının haklılığı-haksızlığı tartışması oluşturmuyor. Yazının esas amacı, üç siyasetçinin idam edildiği 16-17 Eylül tarihlerine mercek tutmakla beraber, 15 Eylül’de Yüksek Adalet Divanı’nın kararlarının açıklamasıyla başlayıp İmralı Adası’nda idamların gerçekleştirilmesine dek yaşananları; literatürdeki hatıraları, mülakatları, kitapları, muhtelif araştırmaları mukayeseli biçimde ele almak, okuyucuya anlaşılır bir anlatı sunmaktır.

Read More

Kesintili Demokrasi: Türkiye’de Çok Partili Yaşamda Kesintiler

           23 Ağustos 2017’de hayata geçirdiğimiz TurkInkilabi.com platformunda ilk ortak yazımızı paylaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ele aldığımız konu, fakültede bize ödev olarak verilmişti.
           Konunun önemine de dikkat çekmek adına, kısa ancak konuya giriş mahiyetinde, kritik noktalara ve tartışmalara temas eden tek bir metin oluşturmak istedik. Bizler için farklı ve eşsiz bir deneyim oldu. Okuyucu için anlaşılır, aydınlatıcı ve ufuk açıcı olmasını dileriz.

Read More

“Samsun’a Doğru ve Ondan Sonra”

Orgeneral Cevat Çobanlı'nın 19 Mayıs'a ve sonrasına dair anıları.

Göztepe ilerisinde geniş bahçeli bir köşk… Büyük Şef’in yakın arkadaşlarından emekli Orgeneral Cevat’ın köşkü… Bir 19 Mayıs gününün arifesinde ilk hatıra gelen Orgeneral, beni, kapının önünde büyük bir nezaketle karşılıyor:

“Buyurun…” diyor, “Sizi tanıyacak gibi oluyorum ama…”.

Böyle vakitsiz rahatsız edişimin sebebini anlatarak kendimi tanıtıyorum.

Read More

Bandırma Vapuru’nun Kaptanları, Samsun Yolculuğunu Anlatıyor

Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu ve İkinci Kaptanı Tahsin Dalaylı

Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun Anlatıkları

1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Atatürk’ü İstanbul’dan alıp Samsun’a götürdüğümüz seferde gerek hareketimizden evvel gerekse yolda şahidi olduğum ahvalden hatırıma gelenleri aşağıya yazdım:

Read More

Bihterin Vural Dinçkol’la Röportaj

Başlarken: 23 Nisan 1920 tarihinin üzerinden tam olarak 100 yılın geçtiği bugün, hukuk öğretisinde çalışmalarıyla önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de hocamız olan değerli Bihterin Vural Dinçkol’la yaptığımız bu kapsamlı röportajı yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. Röportaj sorularını, konuları bakımından oldukça kapsamlı tutmaya çalıştık. Türk İnkılabı, inkılabın metodu, etkileri, içerdiği devrimler, TBMM ve Kemalizm gibi meseleler üzerine sorduğumuz sorulara verdiği değerli yanıtlar ve bu süreçteki ilgisi için tekrar teşekkür ederiz.

Read More

“92 Yaşında Bulunan Müşir Kâzım Paşa, Plevne Harbi’ni Anlatıyor”

“Harbiye mektebinin sağ kalan bir tek eski talebesi var!”, dediler, adresini tarif ettiler. Birden bire, Harbiye’nin yüzüncü yıl dönümünde bu en eski talebenin duygularını, hatıralarını, tespit etmeyi arzuladım.

Müşir Kâzım Paşa Büyükada’da, sahibi bulunduğu büyük bir otelin bir katında otururmuş, bana onun adını verenler ilave ettiler:

Read More

İnönü’nün Kaleminden Atatürk: Atatürk’ün Birkaç Hususiyeti

Atatürk için benden bir yazı istediler. Kendisine bu kadar yakınlığım, bir bakıma göre bu mevzuda bana bazı imkânlar vermek lâzımdır. Bir bakıma göre de benim bu mevzudaki salâhiyetim münakaşa götürür. Her iki muhakemede de hakikatler bulunabilir. Bunların derecesini tayin etmeyi başkalarına bırakarak cesaretle ve memnuniyetle yazmaya başlayacağım.

Read More

Türk İnkılâbı Ekseninde Diktatörlük, Atatürk ve Kemalizm

Sosyal bilimciler, gazeteciler veyahut siyasetçiler arasında yıllardır tartışılagelmiş ve gündeme getirilmiş bir konudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir diktatör olup olmadığı, kimi zaman ona hakaret maksadıyla söylenmiş, kimi zaman bilimsel tartışmalara konu olmuştur. Kimi zaman ise bunun gibi yazıların konusu olmuş ya da bağlantılı bir içerikte değinilmiş bir nokta olarak ortaya çıkmıştır.
Read More

Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27. Alay

 

Türk Müfrezeleri Düşmanın İhrac Kuvvetlerini Nasıl Karşıladılar?

Bölük komutanı ile yanında ihtiyatta bulunan üçüncü takımın hareketi ve Yüzbaşı Faik Efendinin ifadesi:

İngiliz kuvvetlerinin nasıl karaya çıktıklarını kendi ağızlarından dinledik. Read More

Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü

6 Haziran 1915, Pazar

Sabah erkenden saat 5’te Karapınar’da 28. Fırka’ya katılma emrini aldık. Oradan da bu gece, icap ederse yarın gündüz fırkaca Başkale’ye hareket edilecek. Emirde Alayın derhal hareketi lazım gelirken, emir, Alay tarafından yanlış anlaşılmış. Buradan değil de, Karapınar’dan hareket için ikinci bir emri beklemek lazım. Askere iki günlük peksimet dağıttık, sabah yemeği ve bir günlük de ekmek verdik. Bilahare 28. Fırka’nın emri gereğince ikinci bir emri beklemek lazım imiş.

Read More